Sesli Doğu Adiğe Alfabesi (Kabardey Alfabesi)

Hazırlayan: Shumaf Gürkan

Bu alfabe, Sayın Murat Papşu'nun hazırladığı alfabeden yararlanarak hazırlanmış olup seslendirmeler Sayın Ahmet Çelik tarafından yapılmıştır.

А а Sesi Çal
Sesi Çal адакъэ : horoz
Sesi Çal адэ : baba
Sesi Çal ар : o
Э э Sesi Çal
Sesi Çal банэ : diken
Sesi Çal экзамен : sınav
Sesi Çal анэ : anne
Б б Sesi Çal
Sesi Çal бзу : kuş
Sesi Çal бэ : çok,bol
Sesi Çal бажэ : tilki
В  в Sesi Çal
Sesi Çal вакъэ : ayakkabı
Sesi Çal вагъуэ : yıldız
Sesi Çal вы : öküz
Г  г Sesi Çal
жыг : ağaç
Sesi Çal гын : barut
Sesi Çal гыбзэ : beddua
ГУ гу Sesi Çal
Sesi Çal гу : kalp
Sesi Çal гугъэ : umut
Sesi Çal гущэ : beşik
Гъ гъ Sesi Çal
Sesi Çal гъатхэ : ilkbahar
Sesi Çal гъэ : yıl
Sesi Çal гъэр : esir
Гъу гъу Sesi Çal
Sesi Çal гъуджэ : ayna
Sesi Çal гъунэгъу : komşu
Sesi Çal гъуэгу : yol
Д д Sesi Çal
Sesi Çal дыгъэ : güneş
Sesi Çal дэ : biz
Sesi Çal  дахэ : güzel
Дж дж Sesi Çal
Sesi Çal джэд : tavuk
Sesi Çal джанэ : gömlek
Sesi Çal джэдыкIэ : yumurta
Дз  дз Sesi Çal
Sesi Çal дзэ : diş
Sesi Çal дзыгъуэ : fare
Sesi Çal бадзэ : sinek
Е  е Sesi Çal
Sesi Çal ефэн : içmek
Sesi Çal езы : kendi(si)
Sesi Çal емыкIу : ayıp
Ё  ё Sesi Çal
Sesi Çal ёлк : yılbaşı çamı
* : (Sadece Rusça sözcüklerde)
:
Ж ж Sesi Çal
Sesi Çal жэм : inek
Sesi Çal жей : uyku
Sesi Çal жэщ : gece
Жь  жь Sesi Çal
Sesi Çal жьэ : ağız
Sesi Çal жьакIэ : sakal
Sesi Çal жьауэ : gölge
З  з Sesi Çal
Sesi Çal зы : bir
Sesi Çal закъуэ : yalnız
Sesi Çal зауэ : savaş
И и Sesi Çal
Sesi Çal и : sekiz
Sesi Çal ин : büyük
Sesi Çal из : dolu
Й  й Sesi Çal
Sesi Çal дэжьей : fındık
бей : zengin
Sesi Çal бий : düşman
К к Sesi Çal
Sesi Çal кино : sinema
Sesi Çal класс : sınıf
Sesi Çal компот : komposto
Ку  ку Sesi Çal
Sesi Çal хьэку : fırın
Sesi Çal куэд : çok
Sesi Çal куэ : kalça,but
КI  кI Sesi Çal
Sesi Çal кIапсэ : ip
Sesi Çal кIыхь : uzun
Sesi Çal кIэ : kuyruk,son
КIу кIу Sesi Çal
Sesi Çal щакIуэ : avcı
Sesi Çal кIуащIэ : güç,kudret
Sesi Çal кIуэцI : iç
Къ къ Sesi Çal
Sesi Çal къафэ : dans
Sesi Çal къабзэ : temiz
Sesi Çal къыр : kayalık
Къу къу Sesi Çal
Sesi Çal къуажэ : köy
Sesi Çal къуэ : oğul
Sesi Çal къуажэ : köy
Кхъ кхъ Sesi Çal
Sesi Çal кхъэ : mezar
Sesi Çal кхъыIэ : lütfen
Sesi Çal кхъапIэ : kepek
Кхъу кхъу Sesi Çal
Sesi Çal кхъухь : gemi
Sesi Çal кхъуэ : domuz
кхъуей : peynir
Л л Sesi Çal
Sesi Çal лы : et
Sesi Çal лэгъуп : kazan
Sesi Çal лэч : boya
Лъ лъ Sesi Çal
Sesi Çal лъы : kan
Sesi Çal лъашэ : topal
Sesi Çal лъэпкъ : soy
ЛI  лI Sesi Çal
Sesi Çal плIы : dört
Sesi Çal лIы : adam
Sesi Çal лIыкIуэ : elçi
М м Sesi Çal
Sesi Çal мафIэ : ateş
Sesi Çal мэл : koyun
Sesi Çal мэз : orman
Н  н Sesi Çal
Sesi Çal нэ : göz
Sesi Çal нобэ : bugün
Sesi Çal нысэ : gelin
О о Sesi Çal
Sesi Çal оперэ : opera
Sesi Çal офицер : subay
Sesi Çal бо : ahır
П п Sesi Çal
Sesi Çal пэ : burun
Sesi Çal псы : su
Sesi Çal псэ : can
ПI  пI Sesi Çal
Sesi Çal пIэ : yatak
Sesi Çal пIалъэ : süre
Sesi Çal пIащэ : iri
Р р Sesi Çal
Sesi Çal радио : radyo
Sesi Çal рецепт : reçete
Sesi Çal рентген : röntgen
С с Sesi Çal
Sesi Çal сэ : ben,bıçak
Sesi Çal сымаджэ : hasta
Sesi Çal сабэ : toz
Т т Sesi Çal
Sesi Çal тебэ : tava
Sesi Çal тхьэ : tanrı
Sesi Çal тху : beş
ТI тI Sesi Çal
Sesi Çal тIы : koç
Sesi Çal тIэкIу : biraz
Sesi Çal тIу : iki
У у Sesi Çal
Sesi Çal унэ : ev
Sesi Çal уэ : sen
Sesi Çal уэщ : balta
Ф ф Sesi Çal
Sesi Çal фошыгъу : şeker
Sesi Çal фэ : siz,deri
Sesi Çal фыз : kadın
ФI фI Sesi Çal
Sesi Çal фIыцIэ : siyah
Sesi Çal фIы : iyi
фIей : kirli
Х  х Sesi Çal
хадэ : bahçe
Sesi Çal хы : altı,deniz
хабзэ : âdet
Ху ху Sesi Çal
хуабэ : sıcak
Sesi Çal хужь : beyaz
Sesi Çal хуэдэ : gibi
Хь хь Sesi Çal
Sesi Çal хьэ : köpek,arpa
Sesi Çal хьэку : fırın
Sesi Çal хьэщIэ : misafir
Хъ хъ Sesi Çal
Sesi Çal хъарбыз : karpuz
Sesi Çal хъыджэбз : genç kız
Sesi Çal хъыдан : bez
Хъу хъу Sesi Çal
Sesi Çal хъупIэ : otlak
Sesi Çal хъу : erkek
Sesi Çal хъурей : yuvarlak
Ц ц Sesi Çal
Sesi Çal цыжьбанэ : kirpi
цы : yün
Sesi Çal цей : çerkeska
ЦI  цI Sesi Çal
Sesi Çal цIыкIу : küçük
цIэ : ad,bit
цIыху : insan
Ч ч Sesi Çal
чыцI : oğlak
Sesi Çal чэф : sarhoş
Sesi Çal чэзу : sıra
Ш ш Sesi Çal
Sesi Çal шы : at
Sesi Çal шэ : süt
Sesi Çal шынэ : korku
ЩI  щI Sesi Çal
Sesi Çal пщIы : on
Sesi Çal щIалэ : delikanlı
щIыIэ : soğuk
Щ щ Sesi Çal
Sesi Çal щы : üç
щэ : 100/iç yağı
Sesi Çal щынэ : kuzu
Ъ ъ
гъ :
къ :
хъ :
Ы ы Sesi Çal
Sesi Çal ыхь : ah
Sesi Çal ыхьы : hıhı
Sesi Çal мыр : bu
Ь ь
жь :
хь :
:
Ю ю Sesi Çal
Sesi Çal плюс : artı
Sesi Çal Юсуф : Yusuf
Sesi Çal Юныс : Yunus
Я я Sesi Çal
Sesi Çal яжьэ : kül
Sesi Çal ябгэ : zalim
Sesi Çal ятIэ : toprak
I I
Sesi Çal Iэ : el
Sesi Çal Iей : çirkin
Sesi Çal Iыхьлы : akraba
Iу Iу Sesi Çal
Sesi Çal гъуэ : duman
Sesi Çal данэ : iplik
Sesi Çal эху : iş