.
Adigabze.net
çelmek
1 1 егъэхуэхын, 2 къегъэзэн, 3 зэрыдзэн, 4 къэгъэпц1эн -
1 yéğexwıexın, 2 kyéğezen, 3 zerıdzen, 4 keğepšen (Otomatik Latin)
ʔ ja/ajʁaxʷaxən, 2 qja/ajʁazan, 3 zarəd͡zan, 4 qaʁapt͡sʼan (IPA test)
sayfa üretim süresi:0.00033