Adigabze.Net

Çerkesçe Destek Merkezi

albüm

альбом,сурэт дэлъхьап1э тхылъ

Diyalekt: Çemguy

Resmi İndir