Adigabze.Net

Çerkesçe Destek Merkezi

ilik

гъэупк1апк1э

Diyalekt: Çemguy

Resmi İndir