Adigabze.Net

Çerkesçe Destek Merkezi

iş yapmak

лэжьэн,1офш1эн

Diyalekt: Çemguy

Resmi İndir