Adigabze.Net

Çerkesçe Destek Merkezi

keçi sakal

зыжак1э пчэны жак1эм

Diyalekt: Çemguy

Resmi İndir