Çerkesce Eş Sesli Kelimeler


шы:Erkek kardeş
шы:At
шы:шы
шы:at
шы:at
шlу:iyi
Шlу:İyi
Шlу:Karaciğer
ш1у:karaciğer

Eş Sesli Kelimeler (Sesteş)

Yazılışı ve okunuşu aynı ama anlamları farklı kelimelere eş sesli kelimeler yada sesteş kelimeler denir. eş sesli kelimeler anlam bakımından birbiri ile hiç ilgisi olmayan sözcüklerdir. Bu türden kelimeler Çerkesce'de de mevcuttur.
Bu bölümde eş sesli sözcükleri bir araya getirerek Çerkesce öğrenenlerin istifadesine sunmayı hedefliyoruz.