.
Adigabze.net
hap yutmak
1 1эзэгъу уц такъыр дырын -
1ezeğwı wıś tаkır dırın (Otomatik Latin)
ʔazaʁʷ w/əwц taːqər dərən (IPA test)
sayfa üretim süresi:0.00073