Sesli Batı Adiğe Alfabesi (TEST YAYINI)

Hazırlayan: Shumaf Gürkan

Bu alfabe, Sayın Murat Papşu'nun hazırladığı alfabeden, Sayın Zeķoğu Özkan'nın hazırladığı alfabeden, Sayın Gujan Bjaş'o, Sayın Mustafa Tolga Taşu ve Sayın Kevser Merve Daşdemir'in birlikte hazırladıkları alfabeden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Not: Alfabe henüz tamamlanmamıştır. Lütfen görüş ve önerilerinizi bize bildirin

Sesi Çal ары (evet)
Sesi Çal

Баджэ Tilki

Sesi Çal ма al
Sesi Çal бзэгу dil (organ)
Sesi Çal гъыбзэ ağıt
Sesi Çal Бгъэ göğüs
Sesi Çal Вагон vagon
Sesi Çal экватор : ekvator
Sesi Çal пив : bira
Sesi Çal Гые (Kusur)
Sesi Çal Адыгэ Çerkes
Sesi Çal гитар gitar
Sesi Çal Гуапэ :Memnun
Sesi Çal гу : kalp
Sesi Çal гъогу : yol
Sesi Çal Гъэмаф : Yaz
Sesi Çal Iухыгъэ : açık
Sesi Çal иягъ : ait
Sesi Çal гъубдж (salı)
Sesi Çal шъхьангъупчъ (pencere)
Sesi Çal бгъу (dokuz)
Sesi Çal дышъэ : altın
Sesi Çal Адыгэ : Çerkes
Sesi Çal зэфэд : aynı
Sesi Çal джы : şimdi
Sesi Çal онджэкъ : baca
Sesi Çal гъубдж : salı günü
Sesi Çal дзыо : çuval
Sesi Çal бадзэ : sinek
Sesi Çal зэхэдз : oy
Sesi Çal еджакIо : öğrenci
Sesi Çal Къeсын : kar yağmak
Sesi Çal Гые :kusur
Sesi Çal жэ : ağız
Sesi Çal бжыхьапэ : sonbahar
Sesi Çal уж : ard
Sesi Çal жъын : yaşlanmak
Sesi Çal пыжъы : kirpi
Sesi Çal Тэтэжъ : dede
Sesi Çal жъуагъэ (kaynamış)
Sesi Çal ожъубан (yağmurlu ve rüzgarlı)
Sesi Çal зэжъу (dar)
Sesi Çal фыжьы : beyaz
Sesi Çal бжьыны : soğan
Sesi Çal етыжь : iade et
Sesi Çal зытет : vaziyet
Sesi Çal кузеф : şoför
Sesi Çal щабз : yay
Sesi Çal иI : onun var
Sesi Çal зи : hiçbir şey
Sesi Çal ШIои : kirli
Sesi Çal йод : tentürdiyot
Sesi Çal бай : zengin
Sesi Çal Аргъой : sivrisinek
Sesi Çal банк : banka
Sesi Çal зкономик : ekonomi
Sesi Çal лак : cila
Sesi Çal куп : grup
Sesi Çal хэкупсэ : vatansever
Sesi Çal Мэфэку : Perşembe
Sesi Çal къэ : mezar
Sesi Çal атакъэ : horoz
Sesi Çal лъэпкъ : tür, cins
Sesi Çal Къуае : Peynir
Sesi Çal икъун : yeter
Sesi Çal щырыкъу : kundura
Sesi Çal кIон = gitmek
Sesi Çal нэкIы : aç
Sesi Çal хэтэрыкI : sebze
Sesi Çal к1уач1э : vites
Sesi Çal ТхьакIумэ : Kulak
Sesi Çal цIыкIу : küçük
Sesi Çal лажь : suç
Sesi Çal блы : yedi(7)
Sesi Çal акъыл : akıl
Sesi Çal Лъакъо : Ayak
Sesi Çal тхалъэ : kalem
Sesi Çal тхылъ : kitap
Sesi Çal лIы : adam
Sesi Çal плIэнэбзы : dörtgen
Sesi Çal шъиплI : dörtyüz
Sesi Çal Мазэ : Ay
Sesi Çal сэмэгу : sol
Sesi Çal а дэдэм : aynı anda
Sesi Çal нагъо : ela
Sesi Çal нэфынэ: ışık
Sesi Çal цыджан : yün elbise
Sesi Çal ощы : balta
Sesi Çal о: sen
Sesi Çal осы : kar
Sesi Çal Пылы : Fil
Sesi Çal лыпцэ : kas
Sesi Çal куп : grup
Sesi Çal пIастэ : kaçamak
Sesi Çal чIыпIэ : yöre
Sesi Çal лъэкIапI : bacak
Sesi Çal пIуаблэ : Hasır
Sesi Çal пIур : bkz(п1ур)
Sesi Çal шъхьэтепIу : kapak
Sesi Çal республик : cumhuriyet
Sesi Çal тэрэз : doğru
Sesi Çal тхэрэр : yazan
Sesi Çal сабый : çocuk
Sesi Çal Нысэ : Gelin
Sesi Çal с : yem
Sesi Çal тэтэжъ : dede
Sesi Çal мастэ : iğne
Sesi Çal мыст : şey
Sesi Çal тIыс : otur
Sesi Çal кIэтIый : bağırsak
Sesi Çal бэнытI : mezarcı
Sesi Çal тIупщын : salmak
Sesi Çal етIуанэ : sonra
Sesi Çal ШъитIу : ikiyüz
Sesi Çal уатэ : çekiç
Sesi Çal Iухыгъэ : açık
Sesi Çal шыу : süvari
Sesi Çal фыжьы : beyaz
Sesi Çal зэфэд : aynı
Sesi Çal бжьыныф : sarımsak
Sesi Çal хы : deniz
Sesi Çal ахэр : onlar
Sesi Çal бгырыпх : kemer
Sesi Çal хъой : çok
Sesi Çal Махълэ : Damat
Sesi Çal щэрэхъ : tekerlek
Sesi Çal хъурай : yuvarlak
Sesi Çal тхъурб : köpük
Sesi Çal Пхъу : Kız evlat
Sesi Çal хьаку : fırın
Sesi Çal тхьалэн : boğulmak
Sesi Çal Iушъхь : damak
Sesi Çal цызэ : Sansar
Sesi Çal цацэ : şiş
Sesi Çal ощхыц : yağmur tanesi
Sesi Çal цуакъэ : ayakkabı
Sesi Çal уцуп1э : durak
Sesi Çal псыцу : manda
Sesi Çal цIыфы : insan
Sesi Çal ШIуцIэ : Siyah
Sesi Çal кIоцI : iç
Sesi Çal чэты : tavuk
Sesi Çal чэщы : gece
Sesi Çal щэч : tereddüt
Sesi Çal чъэн : koşmak
Sesi Çal пчъэ : kapı
Sesi Çal гъупчъ : alet
Sesi Çal чIыфэ : borc
Sesi Çal упчIэ : soru
Sesi Çal хэтыпчI : ödenti
Sesi Çal шэны : karakter
Sesi Çal унэшхо : şato
Sesi Çal анэш : dayı
Sesi Çal шъ оу : bal
Sesi Çal дышъ э : altın
Sesi Çal амкIышъ : bülbül
Sesi Çal шъугъэ : çürük
Sesi Çal шъошъуй : sizin
Sesi Çal ошъу : dolu tanesi
Sesi Çal шIэн : tanımak
Sesi Çal пшIы : on (10)
Sesi Çal дышъэшI : sarraf
Sesi Çal щэ : Süt
Sesi Çal пщынао : mızıka çalan
Sesi Çal мэлэщ : ağıl
Ъ ъ
Sertleştirme İşareti
Sertleştirme işareti (ъ) г, ж, к, л, ч, х, ш harfleriyle birlikte kullanılır (гъ, жъ, къ, лъ, чъ, хъ, шъ), bu harflerin daha sert ve kalın okunmalarını sağlar.
Sesi Çal ыпэ : ileri
Sesi Çal акъыл : akıl
Sesi Çal нэкIы : aç
Ь ь
Yumuşatma İşareti
Yumuşatma işareti (ь) ж ve х harfleriyle kullanılır (жь, хь) ve daha kalın okunmalarını sağlar.
Sesi Çal экватор : ekvator
Sesi Çal Нэнэжъ : büyükanne
Sesi Çal Пэ : burun
Sesi Çal юсыф : Yusuf
Sesi Çal алюмин : alüminyum
Sesi Çal юксэл : Yüksel (isim)
Sesi Çal янэш : dayı
Sesi Çal ящан : üçünden biri
Sesi Çal яхэнэрэ : altıncı
I
Keskinleştirme işareti
Keskinleştirme işareti (I) sessiz harflerden sonra kullanılır (кI, лI, пI, тI, цI, чI, шI) ve harfin daha keskin (sert) okunmasını sağlar. Sesli harflerden ise önce kullanılır (Iа, Iе, Iи, Iы, Iэ, Iу); Arapçadaki hemze işlevini görür (neş’e, Kur’an v.b.).
Sesi Çal лэ : şapşal
Sesi Çal дан : iplik
Sesi Çal чы : düğme