Sesli Çerkesçe Dersleri

Öğrenilen yeni kelime ve cümlelerin hafızada kalıcı olmasını sağlamak, farklı sesleri çıkarabilmek ve düzgün teleffuz için dersleri sürekli tekrar etmeniz önerilmektedir.

Bölüm: TEMELLER