.
Adigabze.net

Küsmek-ЗЫГЪЭГУСЭН

Mastar Сэ (Ben) о (Sen) ар (O) тэ Biz шъо (Siz) ахэр (Onlar)
ЗЫГЪЭГУСЭН Зысэгъэгусэ Зыогъэгусэ Зегъэгусэ Зытэгъэгусэ Зышъогъэгусэ Загъэгусэ
ЗЫГЪЭГУСЭН Зызгъэгусэщт Зыбгъэгусэщт Зигъэгусэщт Зыдгъэгусэщт Зыжъугъэгусэщт Загъэгусэщт
ЗЫГЪЭГУСЭН Зызгъэгусагъ Зыбгъэгусагъ Зигъэгусагъ Зыдгъэгусагъ Зыжъугъэгусагъ Загъэгусагъ
ЗЫГЪЭГУСЭН Зысэгъэгуса? Зыогъэгуса? Зегъэгуса? Зытэгъэгуса? Зышъогъэгуса? Загъэгуса?
ЗЫГЪЭГУСЭН Зызгъэгусэщта? Зыбгъэгусэщта? Зигъэгусэщта? Зыдгъэгусэщта? Зыжъугъэгусэщта? Загъэгусэщта?
ЗЫГЪЭГУСЭН Зызгъэгусагъа? Зыбгъэгусагъа? Зигъэгусагъа? Зыдгъэгусагъа? Зыжъугъэгусагъа? Загъэгусагъа?
ЗЫГЪЭГУСЭН Зызгъэгусэрэп Зыбгъэгусэрэп Зигъэгусэрэп Зыдгъэгусэрэп Зыжъугъэгусэрэп Загъэгусэрэп
ЗЫГЪЭГУСЭН Зызгъэгусэщтэп Зыбгъэгусэщтэп Зигъэгусэщтэп Зыдгъэгусэщтэп Зыжъугъэгусэщтэп Загъэгусэщтэп
ЗЫГЪЭГУСЭН Зызгъэгусагъэп Зыбгъэгусагъэп Зигъэгусагъэп Зыдгъэгусагъэп Зыжъугъэгусагъэп Загъэгусагъэп
ЗЫГЪЭГУСЭН Зызгъэгусэрэба? Зыбгъэгусэрэба? Зигъэгусэрэба? Зыдгъэгусэрэба? Зыжъугъэгусэрэба? Загъэгусэрэба?
ЗЫГЪЭГУСЭН Зызгъэгусэщтба? Зыбгъэгусэщтба? Зигъэгусэщтба? Зыдгъэгусэщтба? Зыжъугъэгусэщтба? Загъэгусэщтба?
ЗЫГЪЭГУСЭН Зызгъэгусагъэба? Зыбгъэгусагъэба? Зигъэгусагъэба? Зыдгъэгусагъэба? Зыжъугъэгусагъэба? Загъэгусагъэба?