.
Adigabze.net
garnitür
1 1 иризыгъэкъу, 2 шхыныр зыгъэщ1эращ1э, 3 шхыным халъхьэхэр -
1 irizığekwı, 2 şxınır zığeş1erаş1e, 3 şxınım xаĺhexer (Otomatik Latin)
ʔ jə/əjrjə/əjzəʁaqʷ, 2 ʃxənər zəʁaɕʔaraːɕʔa, 3 ʃxənəm xaːɬħaxar (IPA test)
sayfa üretim süresi:0.0003