.
Adigabze.net
türkiye’nin para birimi ne?
1 Туркуем инэгъэц1ыур тары? -cümle
Тwırķwıyém ineğešıwır tаrı? (Otomatik Latin)
Тw/əwrkʷja/ajm jə/əjnaʁat͡sʼəw/əwr taːrə? (IPA test)
sayfa üretim süresi:0.00042