Çerkesce Eş Sesli Kelimeler


Щэ:Süt
Щэ: kurşun
Щэ: sat
Щэ: götür
Щэ: üç kere
Щэ:Süt
Щье:Kurşun-süt
шы:Erkek kardeş
шы:At
шы:шы
шы:at
шы:at
шlу:iyi
Шlу:İyi
Шlу:Karaciğer
ш1у:karaciğer
хы:altı
хы:deniz
псынкlэ:Hafif
псынкlэ: çabuk
Кlэ:Yeni
Кlэ: kuyruk
Кlэ:çekirdek
Зэон:Savaşmak
жьы:RÜZGAR
жьы:ERKEN
жьы:yaşlı
жъуагъэ:kaynamış
жъуагъэ:çift sürülmüş
Дзн:Dikiş dikmek kabul etmek
Блэ:Yılan
Блэ:7 defa
Апщ:Ben
yüz :para
Sipsi:Sipsi
sipore:sipore
Sfe:Nerde
sevgili:sevgili
Sevgili:Sevgili
Otur:Otur
Negolen:Yeşil
Nasilsin:Nasilsin
Kuş:Muhabbet kuşu
kuş:muhabbet kuşu
Haluş:Haluş
Günaydın:Günaydın
Ev:Konut
Cilek:Cilek
Bugotume :Bugotume
Bjeduğ:Bjeduğ
Bereket:Bereket
At:Atabinmek birşeyi atmak
Adige:Çerkes
1ушъхь:Haşhaş
1ушъхь: Gelincik (çiçek)
1ушъхь:damak
1ув:sık
1ув:keşif

Eş Sesli Kelimeler (Sesteş)

Yazılışı ve okunuşu aynı ama anlamları farklı kelimelere eş sesli kelimeler yada sesteş kelimeler denir. eş sesli kelimeler anlam bakımından birbiri ile hiç ilgisi olmayan sözcüklerdir. Bu türden kelimeler Çerkesce'de de mevcuttur.
Bu bölümde eş sesli sözcükleri bir araya getirerek Çerkesce öğrenenlerin istifadesine sunmayı hedefliyoruz.