Çerkesce Eş Sesli Kelimeler


1ушъхь:Haşhaş
1ушъхь: Gelincik (çiçek)
1ушъхь:damak
1ув:sık
1ув:keşif

Eş Sesli Kelimeler (Sesteş)

Yazılışı ve okunuşu aynı ama anlamları farklı kelimelere eş sesli kelimeler yada sesteş kelimeler denir. eş sesli kelimeler anlam bakımından birbiri ile hiç ilgisi olmayan sözcüklerdir. Bu türden kelimeler Çerkesce'de de mevcuttur.
Bu bölümde eş sesli sözcükleri bir araya getirerek Çerkesce öğrenenlerin istifadesine sunmayı hedefliyoruz.