.
Adigabze.net
imal
1 къыдэгъэк1ыныгъэр, ш1ыныгъэр, гъэхьазэрыl -
kıdeğećınığer, ş'ınığer, ğehаzerıl (Otomatik Latin)
qədaʁat͡ʃʼ/kʼənəʁar, ʃʼənəʁar, ʁaħaːzarəl (IPA test)

2 щ1ын, къыдэгъэк1ын -
ş1ın, kıdeğećın (Otomatik Latin)
ɕʔən, qədaʁat͡ʃʼ/kʼən (IPA test)
sayfa üretim süresi:0.00034