.
Adigabze.net
tavlamak
1 игуапэ ш1ын, гъэпц1эн -
iģwıаpe ş'ın, ğepšen (Otomatik Latin)
jə/əjɡʷaːpa ʃʼən, ʁapt͡sʼan (IPA test)

2 1 Къыдэхьэхын, 2 къытегъэхьэн, 3 къэгъэдэ1уэн -
1 Къıdehexın, 2 kıtyéğehen, 3 keğedeuen (Otomatik Latin)
ʔ Кˠədaħaxən, 2 qətja/ajʁaħan, 3 qaʁadaʔʷan (IPA test)
sayfa üretim süresi:0.00043